Priser

Jeg har overenskomst med sygesikringen, så du kan få tilskud, hvis du har fået en henvisning til psykologsamtaler fra din læge. Det er med andre ord ikke mig, men din læge, der afgør, om du kan få en henvisning. Henvisningen skal tages i brug inden for tre måneder efter, at den er blevet udstedt, ellers skal din læge tage stilling til dit behov igen.

Hvis du ikke har en henvisning fra lægen, koster en samtale 1100 kr.

Hvis du har fået en henvisning fra din læge, er det, du selv skal betale, pr. 1 oktober 2022:

 • Første konsultation: 443, 63
 • De følgende konsultationer 369,92
 • Der er tillæg for hjemmekonsultation. Hjemmebesøg er for dig, der ikke kan møde op i klinikken.
 • Hvis du er i aldersgruppen 18 til og med og 23, kan du i 2022 få gratis psykologhjælp, hvis du har en lægehenvisning, der lyder på angst eller depression. Imidlertid er ordningen så underfinancieret, at der kan forekomme endog meget lang ventetid for aldersgruppen.

Der kan med en lægehenvisning ydes tilskud til:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp for op til 24 konsultationer, hvis din læge mener, du har brug for det.

Betaling

Jeg kan ikke tage imod dankort – betaling sker bedst med MobilePay. Hvis du ikke har MobilePay, kan du undtagelsesvis betale med kontanter, men på grund af Covid-19 er det en absolut undtagelse.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark, får du tilskud derfra, uanset om du har lægehenvisning. Den elektroniske indberetning sker automatisk – blot du husker at oplyse mig om, at du er medlem. Du skal selv lægge ud for samtalen, men tilskuddet tilbagebetales til din konto, uden at du skal foretage dig yderligere. Du kan se taksterne på Sygesikringen Danmarks hjemmeside.

Der er også mulighed for at få psykologsamtaler dækket af din egen eller din arbejdsplads forsikring. Selvom forsikringen har et bestemt netværk af psykologer tilknyttet, vil det ofte kunne lade sig gøre at få en bestemt psykolog, hvis man ønsker det.