anettelando

Om Annette Lando

Jeg er cand. psych. fra Københavns Universitet, autoriseret af psykolognævnet og har overenskomst med sygesikringen. Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2006. Jeg praktiserer på det naturskønne Stevns og har normalt kun kort ventetid af samme grund.

Jeg ser ethvert menneske som unikt og har et stærkt ønske om at hjælpe, hvor jeg kan. Igennem hele min uddannelse og arbejdsliv har jeg altid haft fokus på terapi med voksne mennesker.

Jeg er gået efter at blive den bedste terapeut, jeg kan blive, gennem tilegnelse af viden på Københavns Universitet og praktiske færdigheder gennem efteruddannelse. Jeg læser faglitteratur og deltager løbende i psykologfaglige kurser for at holde min viden og færdigheder vedlige.

Jeg er uddannet indenfor den eksistentiel-humanistiske retning, men bruger lige så ofte andre metoder, f.eks. bruger jeg ofte kognitiv adfærdsterapi, eller ACT, så du kan få et terapiforløb, der passer til netop dig.  Jeg er især god til at hjælpe med stress, angst, kronisk sygdom, depression og personlig krise.

Jeg er oprindeligt fra København, men har siden 2004 været bosiddende på det naturskønne Stevns.