Efter vores første samtale sender jeg dig en velkomst-email med forskellige oplysninger, du kan få brug for. Oplysningerne står for de flestes vedkommende også her på hjemmesiden. Det er forskellige praktiske oplysninger og oplysninger, loven siger, du skal have.

I samme mail får du en formular tilsendt, som du kan udfylde med oplysninger om det problem, du søger hjælp til. Så har vi et godt udgangspunkt for vores samtaler – og det kan faktisk ofte være en hjælp at få sat ord på hvordan problemet ser ud, særligt hvis du ikke helt ved, hvad problemet i grunden er.

Hvis du har bestilt tid til videokonsultation, sender jeg dig en invitation til samtalen på selve dagen.

I første samtale vil jeg stille dig en række spørgsmål så jeg bedre kan danne mig et indtryk af problemet og hvordan jeg kan hjælpe dig med det. Vi laver en forventningsafstemning og en aftale om, hvad samtalerne skal dreje sig om og hvad du gerne vil have ud af samtalerne. Vi taler også om rammen for forløbet – hvor mange samtaler har vi til rådighed og hvor mange samtaler skønner jeg vil være nødvendige.

Jeg vil også bede dig om dit samtykke til, at jeg orienterer din læge om, at du er startet hos mig ved at sende et såkaldt startbrev via en sikker forbindelse. Jeg sender naturligvis kun startbrev til lægen, hvis du er henvist af din læge.